Yoga för barn

ca 5–10 år

Barnyoga, har visat sig leda till mycket positivt. Hela barnet mår bättre, både fysiskt och mentalt. Dess koncentrationsförmåga ökar, motoriken och balansen förbättras. Det medvetna andetaget minskar stress och spänningar, som de flesta tyvärr samlar på sig väldigt tidigt.

Att tidigt få lära sig bra verktyg, till rätt sorts andning, får även effekt på lång sikt. Barnet blir mer trygg i sin kropp, yogan stärker även dess självbild. De lär sig att vara i en grupp, där lugn och ro tillsammans med rörelse är fokus. Där tystnad och vila skänker en samhörighet, lika väl som rörelserna. 

Barnyogan kräver ingen prestation, hit kan de komma och bara göra det som kropp och sinne klarar av. Alltid från den egna nivån, utan att behöva vara duktig på något sätt. Barn som yogar utvecklar snabbt en inre harmoni.

Ledare: Isse Magnusson Österlund
Lärare i Yinyoga, Vinyasayoga, Barn och ungdomsyoga, Familjeyoga och Gravidyoga.